Meniny na web

 

Výzva

      Vážené kolegyne a kolegovia jednotlivých občianských združení združujúcich policajtov vo výslužbe.Touto cestou sa na Vás obraciam s výzvou na zjednotenie sa. Je pekné, že sa bývalí spolupracovníci schádzajú na spoločných posedeniach, že chodia na spoločné výlety. No je to minimum, na ktoré ani nepotrebujeme vytvárať občianské združenia. Samotné stretnutia a prípadné spoločné výlety sa dajú organizovať aj bez administratívy, ktorú si tieto združenia vyžadujú. Ak už sme založili občianské združenia a zrealizovali ich samotný chod, tak zvážme ich možnosti vplyvu na budovanie, rozvoj a upevňovanie spoločenského postavenia a uznania policajtov vo výslužbe a nie len vo výslužbe, ich sociálnych istôt.To sa však dá len jednotou, spoločným zastupujúcim orgánom, ktorý bude konať v záujme celej členskej základne.

predseda ZPVV mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik

 

 

Zväz policajtov vo výslužbe - opora každého policajta odchádzajúceho do výsluhového, invalidného alebo starobného dôchodku.

     Zväz policajtov vo výslužbe so sídlom v Sečovciach, ul. Sedlárska č. 731/6, PSČ 078 01
zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011 pod číslom
VVS/1-900/90-371 25
IČO: 42241341

je občianskym združením združujúcim:


Hlavným cieľom činnosti združenia je: